دوشنبه 30 ارديبهشت 1398   14:59:36
ارزشها
ارزشها

بیانیه ارزشها

(1396 الی 1400)

 

1.       صداقت

2.     ترویج فرهنگ HSE

3.   کار تیمی

4.   خلاقیت و نوآوری

5.   تعهدکاری و مسئولیت پذیری 

6.    نظم و انضباط


بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما